Súťaže & šport

Súťaže nami organizované aj tie, krotých sa zúčastňujeme

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Bátovce Bátovce č. 2, 935 03 Bátovce hasicibatovce@gmail.com