Súťaž dvojíc

Od roku 2012 sa stalo pravidlom, že hasiči, dvojice, sa stretávajú v máji na priehrade Lipovina v Bátovciach, kde si merajú silu a ukazujú svoju súhru a šikovnosť v netradičnej súťaži, Súťaži dvojíc. Začiatky tejto súťaže siahajú do roku 2011, kde vznikla myšlienka vytvoriť súťaž, ktorá preverí kondíciu a pripravenosť na zvládanie bežných činností pri zásahu. A prečo dvojice? No lebo hasiči majú pracovať a aj pracujú vždy v tímoch a práve tam sa ukazuje ich súhra a spolupráca. Samotná súťaž je postavená celkovo zo siedmych disciplín. Súťažiaci vykonávajú súťaž v pracovnej rovnošate, nie športovom odeve, na nohách majú zásahové topánky. Po odštartovaní sa vystroja dýchacím prístrojom, opaskom, rukavicami a prilbou. V prvej časti spoločne vytvoria B prúd zložený zo štyroch hadíc B a prúdnice, na ďalšom úseku vynesú záťaž do poschodia, prenášajú figurínu na nosidlách, vytvárajú nasávacie vedenia k požiarnej striekačke, tlačia automobil a na záver stáčajú hadice.

PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE:

Hasičská-súťaž-dvojíc-propozicie.pdf (894256) 

Disciplíny

Súťaž je založená na porovnanie dosiahnutého času súťažiacej dvojice (v cieli sa meria čas druhého z dvojice) po prekonaní niekoľkých disciplín:

  1. Vystrojenie sa
  2. Rozvinutie hadicového „B“ vedenia 80 m ukončené prúdnicou „B“
  3. Vynesenie „penidla“ po schodoch
  4. Prenesenie figuríny
  5. Zostavenie sacieho vedenia
  6. Odtlačenie osobného motorového vozidla na vzdialenosť 20 m cez prejazdové mostíky
  7. Zvinutie hadice „B“

 

           

 

VIDEO ZO SÚŤAŽE rok 2012

VIDEO rok 2013

rok 2013

rok 2014

rok 2015

 

 

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Bátovce Bátovce č. 2, 935 03 Bátovce hasicibatovce@gmail.com