Vybavenie

Zásahové odevy: 
DEVA FIREMAN III
DEVA DIREMAN V
DEVA PATRIOT
 
Ľahké zásahové obleky:
ZAHAS PATROL
 
Zásahová obuv:
Holík LUKOV
 
Zásahové rukavie 
Holík TIFANY
Holík CHELSEA 
 
Hasičské zásahové prilby:
Schubert F200 
Schubert F210
 
 

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Bátovce Bátovce č. 2, 935 03 Bátovce hasicibatovce@gmail.com